ประเภทของการเดินทาง

การเดินทางในปัจจุบันนี้นั้นมีให้เลือกมากมาย ว่าแต่ละคนจะสะดวกที่จะเดินทางแบบไหน

การเดินทางนั้นแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ ทางบก ทางเรือและทางอากาศ

ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปและมีการเดินทางที่ไม่ได้ครอบคลุมทั่วกันหมด

อย่างเช่นการโดยสารทางเรือ อาจจะมีผู้โดยสารแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่อาศัยอยู่หรือจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแม่น้ำ ลำคลอง การเดินทางในประเภทนี้อาจจะสะดวกและรวดเร็วกว่า

ส่วนการเดินทางทางอากาศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้บริการเมื่อต้องการไปจุดหมายที่ไกลหรือต้องการถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด

ส่วนการเดินทางทางบกนั้น เป็นประเภทที่เป็นที่นิยมที่สุดเพราะค่อนข้างสะดวกสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ก็มีข้อเสียอยู่คือการเดินทางประเภทนี้มีการจราจรที่ติดขัดและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาจจะทำให้ต้องเผื่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางค่อนข้างเยอะ

โดยเฉพาะหากต้องการที่จะเดินทางในช่วงเช้าและเย็นซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่พร้อมใจกันเดินทางไปยังที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไปทำงาน ไปเรียนหนังสือหรือไปทำธุระต่างๆ

Leave a Reply

Scroll to top